השתלמויות וקורסים לפיתוח מקצועי

אפשרות להשתלמות בסיס 30 שעות והשתלמות
מורחבת 60 שעות בגמישות פדגוגית.

השתלמות הערכה חלופית


הבניית תובנות לחשיבות ההערכה החלופית והקניית כלים ליישום הערכה חלופית במגוון תחומי הוראה

השתלמות למידה חקרנית שיתופית מכוונת פרוייקט (PBL )

הבניית תובנות לגבי למידה מכוונת פרוייקט והקניית כלים ליישומה


השתלמות כלים דיגיטליים ללמידה

הבניית תובנות על תרומת הטכנולוגיה להוראה, הכרות עם כלים מקוונים לקידום פדגוגיה שיתופית חקרנית


השתלמות פדגוגיה משחקית

בניית תובנות – מהות הפדגוגיה המשחקית ומגוון כלים ליישומה, תוך פיתוח אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה וסביבת למידה מתאימה.


השתלמות פיתוח ייחודיות ומיתוג בית ספרי

פיתוח דרכי הוראה ופעילות חברתית על פי ייחודיות שבחר בית הספר.


השתלמות הוראה דיפרנציאלית

בניית תובנות לגבי חשיבות ההוראה הדיפרנציאלית ומתן מגוון כלים ליישומה, בשילוב טכנולוגיה ובלעדיה.


השתלמות ניהול עצמי

הבניית תובנות לגבי ההזדמנויות הפדגוגיות הטמונות בניהול העצמי ושיתוף הצוות בהצבת יעדים ודרכי פעולה במסגרת זו.


השתלמות אקלים מיטבי

פיתוח יכולות הכלה של תלמידים וכלים לשיפור האקלים הבית ספרי
לקבלת הצעת מחיר והשתלמויות בנושאים נוספים, צרו קשרShare this product

X