למידה מבוססת פרויקטים, בית הספר לאמנויות בן-צבי, קרית גתתאריך
שנה
שם הלקוח
בית הספר בן-צבי, קרית גת

בית הספר הגדיר עיקרון פדגוגי “פדגוגיה המושתת על השראה מתחומי האמנות, תקדם חשיבה ויצירתיות בכל תחומי הדעת כחלק מיישום העיקרון פיתח בית הספר בעזרתנו פעילות למידה בגישת למידה שיתופית חקרנית מכוונת תוצר.
כל יחידה מתחילה בקבלת השראה מיצירות אמנות קיימות: ציור, שיר, הצגה, סרט וכדומה, עוברת לתהליך חקר בסביבה הקרובה בכלי חקר כמו תצפית וצילום, סקר מקוון וכדומה. עובר לחקר אישי פנימי – מה המידע אומר לי? מה יש לי להגיד עליו? ומכאן עוברים ליצירת אמנות, כמו כיסא לקהילה בעיר, או איזה אריה נרצה לתת לירושלים, לכבוד 50 שנה לאיחודה.