פדגוגיה משחקית בבי”ס עין הים חיפהתאריך
שנת הלימודים - תשס"ו - תשע"ה 2006-2014
שם הלקוח
אגף לניסויים ויזמות – משה
מיקום
חיפה

“בי””ס עין הים חיפה ערך ניסוי חינוכי חדשני ולאחר חקר והעמקה פיתח לעצמו פדגוגיה חדשה – פדגוגיה משחקית, בה מותר ליצור, לגלות ולפצח ובעיקר לשמוח וללמוד מטעויות.
אדיולוג ליוותה ומלווה את בית הספר בתהליך המעבר לבית ספר על אזורי ומוביל ארצי כיועצים אקדמיים ומסייעים בפיתוח הפדגוגיה הייחודית”