פדגוגיה חקרנית שיתופית – מכוונת תוצר, לימודי ארץ ישראל “פרדס צפוני” יבנהתאריך
שנת הלימודים תשע"ג – תשע"ה 2012-2015
שם הלקוח
עיריית יבנה ובית הספר
מיקום
יבנה

“בית ספר פרדס צפוני ביבנה פיתח ייחודיות בתחום לימודי ארץ ישראל
אדיולוג ליוותה את בית הספר בפיתוח תלב””ס עם תכנים מתאימים לייחודיות, פדגוגיה איכותית שתזמן לתלמידים חקר וחוויה לימודית אחרת כדי לקרב לליבם את אהבת הארץ והשייכות אליה.”