פדגוגיה חקרנית משחקית “המאוחד” בירוחםתאריך
שנת הלימודים תשע"ה 2014- 2015
שם הלקוח
הרשות המקומית בשיתוף העמותה לתפנית בחינוך ומשה
מיקום
ירוחם

“פיתוח מודל חינוכי חדשני, הנחיה והכשרה מקצועית של מורים לפדגוגיה משחקית חקרנית, שילוב פעילות משחקית בשגרת ההוראה,
למידה מכוונת פרויקטים (PBL), שיתופית, חקרנית להפקת תוצר משחקי.”