תאריך
שנת הלימודים תש"ע - תשע"ב 2010-2013
שם הלקוח
אגף החינוך עיריית אור יהודה בשיתוף קרן לגסי הריטג' ומשרד החינוך
מיקום
אור יהודה

“תכנית עירונית שמטרתה לשפר כישורי שפה על פי הסטנדרטים הנדרשים על ישי משרד החינוך והקניית ידע וערכי מורשת ישראל לתלמידי כיתות ד-ה
אדיולוג ליוותה את מחלקת החינוך של העיר בהובלת פרויקט ששילב פיתוח חומרי למידה, הנחיית מורים והדגמה בכיתות, והערכה של ההישגים בתחום השפה העברית וידע המורשת של התלמידים.
נתוני המיצ””ב העירוניים עלו ב10 נקודות!”