השתלמות מוסדית אסטרטגיות הוראה בקבוצות קטנותתאריך
שנת הלימודים תשע"ד 2013-2014
שם הלקוח
תיכון מקיף ע
מיקום
באר שבע

“עם כניסת רפורמות עוז לתמורה ואופק חדש, התאפשר למורים ללמד תלמידים בקבוצות קטנות.
הוראה בקבוצות קטנות מאפשרת דיאלוג לימודי שונה בין המורה והתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם.
אדיולוג הכשירה את מורי בית הספר באסטרטגיות שונות בתחומי הוראה שונים, בשילוב אמצעים מתוקשבים.
בתי””ס נוספים :
נווה שלום – באר שבע
רמב””ם אשקלון
פסג””ה אשקלון
ועוד “