גישת הנושאים בבי”ס שדות יואבתאריך
שנת הלימודים תש"ע - תשע"ה 2010- 2015
שם הלקוח
ביהס שדות יואב ומועצה אזורית יואב
מיקום
קיבוץ גת

“למידה בגישת הנושאים – גישה אינטגרטיבית ללמידה פעילה חווייתית סביב נושאים.
מערכת החינוך במועצה האזורית יואב בחרה לחדש את “”שיטת הנושאים”” כדרך חינוך מובילה במועצה .
אדיולוג מסייעת לעדכן את הגישה ולהתאים אותה לתכניות הליבה של משרד החינוך, לפתח ולמסד פעילויות חקרניות והתנסויות חווייתיות וליצור מקראות וחוברות עבודה מתאימות לנושאים ולכשורי השפה הנדרשים.”