השתלמות בבי”ס כוחלה : למידה מכוונת פרויקט –pblתאריך
שנת הלימודים תשע"ה 2014-2015
שם הלקוח
בית ספר כוחלה אבו רביע, ומשרד החינוך
מיקום
כפר כוחלה

מרצה מטעם אדיולוג העביר בביה”ס כוחלה אבו רכיע השתלמות של למידה מכוונת פרויקטים, במהלכה למדו המורים לזהות סוגיות, בעיות ושאלות רלוונטיות לתלמידים, הקשורות לתכניות הלימודים הנדרשת.
המורם בנו עם התלמידים מחוונים להערכת התהליך והתוצר שלהם, סייעו להם למקד את העניין אותו יחקרו, לחקור את הבעיה בסביבתם הקרובה בעזרת כלי חקר, לחפש דרכים בהן נפתרה הבעיה במקומות אחרים, להציע פתרון משלהם ולהציג אותו ביום שיא משותף לכל כיתות בית הספר.